Honungsbedömning, Årsrapport, inlämning av vax mm

Torsdagen den 10 oktober händer det mycket!

Program:

Lämna in din honung för bedömning
OBS. Kom ihåg att ta med bedömningskortet.

Bihusesyn
Ska bifogas Honungsbedömningskortet

Lämna årsrapport.
OBS! Att din årsrapport hanteras helt anonymt. Dina uppgifter förs över till en annan blankett och sammanställs med övriga medlemmar i föreningen. Därefter förstörs alla inlämnade blanketter.

ALLA BLANKETTER OVAN FINNS ATT LADDA NER HÄR

Inlämning av vax och ramar till Töreboda
Ska ske mellan kl 17.00 och 18.00

OBS!! I år lämnas vaxet utanför Vuxenskolan (Stig-Olof ska stå med bil och kärra där). Tydligen är parkeringen vid bowlinghallen avstäng så vi kan inte vara där i år!

OBS! Emballera och märk alla kollin väl!!!

Liksom tidigare år ber vi samtliga som lämnar vax att ta med ett kuvert med det egna namnet o adressen.
I det öppna kuvertet läggs meddelande om: Antal kolli / Antal ramar (samt storlek) / Kakmått på vaxet / Övriga önskemål.
Kuvertet återlämnas sedan till resp. biodlare med uppgift om kostnader samt när återlämning sker.