Inga möten i bigården under våren och sommaren 2020

Denna vår och sommar är inte likt något annat vi tidigare har upplevt !
Precis som allt annat i vårt samhälle påverkas även vi i biodlarförening av Corana-viruset!
Styrelsen har därför fattat följande beslut kring vår verksamhet:

Alla torsdagsaktiviteter i bigården Råda kommer att ställas in under vår- och sommarsäsongen 2020.

Våra bisamhällen (7st) kommer under våren och sommaren att skötas av 3 st kup-grupper bestående av 3 personer i varje grupp.

Skötseln kommer att starta vecka 17 och varje grupp bestämmer själva när samhällena ska skötas, tid och veckodag osv.
Varje grupp kommer att kontaktas för mera information om gruppens sammansättning

Vad som gäller beställning av honungshinkar får vi återkomma till, precis som med övrig information om vad som händer i föreningen.

Med tanke på Coronaläget kommer beslut att tas senare i sommar beträffande höstens verksamhet, om bimöten ska ställas in eller hållas.

Mycket tråkigt detta, men tyvärr inget vi kan råda över!

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig vår och sommar, och hoppas att allt återgår till det normala så snart som möjligt!

Ta hand om varandra!

Har du några frågor om det som gäller just nu, kontakta vår ordförande Gunvor Torstensson
tel 0510-915 63
mobil: 076-114 12 16
e-post: gunvor@ledetjarpas.se