Bert Trybom har några drottningar över !

Har du ett absolut behov av drottning så har jag 2 äggläggande som jag kan avstå. De ingår i det svenska VSH-projektet – det är alltså svenska bin men jag vet inte ras eller ursprung i övrigt – jag har bara kodbetckningar på dem”.

MvhBert Trybom