Honungsbedömning 2020

Hej,
Information om årets honungsbedömning. 

I år har vi ett lite annorlunda upplägg. Du som vill få din honung bedömd lämnar in provet i samband med vaxinlämningen 15/10 kl 17:00 – 18:00 på parkeringen vid Galejan/Lidköpings bowlinghall. 

Den biodlare som vill ha sin honung bedömd tar med sig ett representativt prov i anonym förpackning och ifyllt bedömningskort. Glöm inte att fylla i medlemsnummer, mailadress och uppgift om bihusesynen.

Lägg honungsprov och bedömningskort i en påse så att provet och kortet inte kommer ifrån varandra.

Honungsbedömningen kommer att göras vid ett annat tillfälle. Därför återlämnas inte provet samma dag, vi återkommer med information om var och när honungen återlämnas. Vill du ha bedömningsresultatet snabbt kan du lägga med ett frankerat kuvert med din adress så postar vi kortet efter bedömningen.

Information om ny honungsbedömning finns i Bitidningen nr 1-2 (2020)

Bihusesyn, se Bitidningen nummer 4 (2020)

Bedömningskort finns i Bitidningen både nummer 5 och 6 (2020)

Mer information om honungsbedömning finnns här på SBR’s hemsida https://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/

Med vänliga hälsningar 

Honungsbedömningskommiten