Viktigt meddelande till medlemmarna i Lidköpings Biodlarförening

Hej alla medlemmar! 

Ett sånt här år med Coronaviruset har vi aldrig upplevt tidigare. Smittan i samhället ökar nu på nytt och nya restriktioner har införts av Folkhälsomyndigheten för hur vi ska träffas och umgås med varandra. 
Detta gör att det planerade årsmötet den 25 november inte kommer att kunna genomföras som det var tänkt.

Styrelsen har övervägt andra lösningar tex att köra årsmötet via nätet, men eftersom inte alla medlemmar har tillgång till att kunna koppla upp sig samt att det under mötet även kan uppstå tekniska problem tycker vi inte att vi kan säkerställa att bl.a. röstningsförfarandet mm blir korrekt. Det finns för många osäkerhetsfaktorer för att kunna genomföra ett uppkopplat möte på rätt sätt. 
Ett årsmöte är det viktigaste mötet vi har och då måste alla medlemmar kunna komma till tals vilket vi inte kan garantera då vi har ett uppkopplat möte. 

Vad gör man då? 
Årsmötet ska enligt stadgarna genomföras under november månad och vi har svårt att veta när ett årsmöte överhuvudtaget ska kunna gå att genomföras inom den närmaste framtiden.
Styrelsen har därför tagit kontakt med vårt förbund för att fundera på hur vi löser detta på bästa sätt, och vi har nu kommit fram till följande lösning, som förbundet har godkänt! 

1)
Inget årsmöte kommer att hållas i år.
Istället förlängs verksamhetsåret med ytterligare ett år.
Vid årsmötet i november 2021 kommer således två verksamhetsår att redovisas, verksamhetsåret för 2020 samt för 2021.

2)
Nuvarande styrelse förblir oförändrad och kommer att sitta kvar under det utökade verksamhetsåret till november 2021.

3)
Vi hoppas att övriga funktionärer har möjlighet att att sitta kvar på sina poster ytterligare ett år. 
Om inte detta går får vi med hjälp av valberedningen försöka lösa den här extrema situationen som vi inte upplevt tidigare. 

4)
Styrelsen har enligt stadgarna möjlighet att kalla till ett extra årsmöte.
På detta extra årsmöte kan vi justera de val mm som vi inte har möjlighet att göra just nu.
Samma sak gäller diskussionen kring ev förändrade medlemsavgifter och andra saker av vikt som vi inte har möjlighet att ta upp nu.
När i tiden detta extra årsmöte kan hållas beror på hur spridningen av Covid-19 kommer att ske framöver, men en tänkbar tidpunkt för detta extra årsmötet skulle kunna vara någon gång under maj/juni nästa år, då mötet skulle kunna hållas utomhus om vi då fortfarande har problem med smittspridningen.  

5)
Fram till nästa årsmöte i november 2021 och till ett eventuellt extra årsmöte löper allt på som vanligt. Vi förlänger alltså det pågående verksamhetsåret med ytterligare ett år.

Denna lösning har diskuterats med vårt förbund som dessutom har godkänt detta upplägg. Vi kan även tillägga att samma upplägg har gjorts av andra biodlarföreningar.

Vi hoppas och tror att detta är den bästa lösningen för föreningen just nu i denna extremt ovanliga situation vi befinner oss i pga Covid-19 viruset.

Med bästa hälsningar
Styrelsen för Lidköpings Biodlarförening