Start


Välkommen till

logga


Vad händer framöver?

    • Inga möten i bigården under våren och sommaren 2020 – Läs mer här!

Köp och sälj

2020-04-19 – Gula italienska bin på 10 ramar lågnormal – Till köp och säljsidan


Föreningens mailgrupp

Har du anmält dig till föreningens mailgrupp? – Mera information här


Vad händer i distriktet?

Till distriktetets hemsida


Så här trevligt hade vi på våra möteskvällar tidigare när inte Corona-viruset härjade. Vi hoppas att vi snart kan återgå till det normala på våra torsdagsträffar i bigården.