Om föreningen

Lidköpings Biodlareförening

är en av de största biodlarföreningarna i Skaraborg med ett 70-tal medlemmar. Föreningens medlemmar har sin verksamhet förlagd till området väster och norr om Lidköping samt i trakterna kring Järpås.

Antalet bikupor hos våra medlemmar kan varierar från 2-4 kupor upp till ett tiotal kupor. Några har även lite större bigårdar. Inom föreningen finns också ett par yrkesbiodlare.

Området är lämpligt för biodling då naturen är en blandning av jordbruks- och skogsmark. Detta gör att nektardrag förekommer hela honungssäsongen. Närheten till Vänern påverkar också klimatet.

Föreningen hette tidigare Lidköping Kållands Biodlareförening och genom sammanslagningar av flera mindre föreningar har vi fått en stor och aktiv förening. På årsmötet i november 2011 tog föreningen över ett antal nya medlemmar från Järpås biodlareförening och på samma årsmöte bytte föreningen även namn till Lidköpings Biodlareförening. 

Ladda gärna hem vårt fina informationsblad om föreningen: Folder om Lidköpings Biodlareförening

Vår bigård och våra aktiviteter

Föreningens bigård finns i Råda där ett flertal bikupor sköts kollektivt. Under våren och sommaren träffas vi vanligen i bigården på torsdagskvällarna. Under sommaren besöks bigården ofta av andra föreningar där vi visar upp vår verksamhet för företag och skolklasser. Vintertid träffas medlemmarna i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Skaragatan 26 i Lidköping, även då torsdagskvällar, för olika typer av aktiviteter.

Vill du veta mer om vårt program och vad som är på gång i föreningen kan du gå vidare till Våra aktiviteter

Kursverksamhet

Kursverksamhet för både nybörjare och vana biodlare förekommer under hela året. Är du intresserad av att börja med biodling? Ta i så fall kontakt med vår ordförande Helena Gustafsson, mobil: 073-927 94 11