Besök av Svensk Houngsförädling Mantorp

Hej alla,
På torsdag den 4/4 är programmet justerat. Platsen är densamma. Vi ska vara på vuxenskolan.
Vi får besök av Magnus Palmgren från Svenska biprodukter (Mantorp). Magnus kommer att informera om honungsläget och honungsdepåer.

Varmt välkomna!
/styrelsen