Program för torsdagen den 14 oktober i Vuxenskolan kl 18.00

Inlämning av vax och ramar (OBS tid och plats nedan)
Inlämningen sker vid den stora parkeringen vid Bowlinghallen på Kinnegatan mellan kl 17.00 – 18.00
OBS! Emballera och märk alla kollin väl!!!

Lämna din årsrapport (lämnas på Vuxenskolan)
OBS!
Att din årsrapport hanteras helt anonymt. Dina uppgifter förs över till en annan blankett och sammanställs med övriga medlemmar i föreningen. Därefter förstörs alla inlämnade blanketter.
Rapporten kan laddas ner här:
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf

Information om årets honungsbedömning. 
Du som vill få din honung bedömd lämnar in provet på Vuxenskolan .

  • Ta med ett representativt prov i anonym förpackning och ifyllt bedömningskort.
  • Glöm inte att fylla i medlemsnummer, mailadress och uppgift om bihusesynen.
  • Lägg honungsprov och bedömningskort i en påse så att provet och kortet inte kommer ifrån varandra.

Honungsbedömningen kommer att göras vid ett annat tillfälle. Därför återlämnas provet på årsmötet den 11/11-21.

Bedömningskort finns i Bitidningen nummer 9 och 10 (2021)

Och här: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/07/honungsbedomningskort-medlem210701.pdf

Länk till information om Bihusesyn

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/06/ifyllbar-Bihusesyn-2021.pdf

Mer information om honungsbedömning finnns här på SBR’s hemsida https://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/

Mvh

Styrelsen