Kallelse till årsmöte den 16 november kl 18.00

Kallelse
Medlemmarna i Lidköpings Biodlarförening hälsas välkomna till vårt årsmöte torsdagen den 16 november kl 18.00 i Vuxenskolans lokaler, Skaragatan 26, Lidköping.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt kaffe och förtäring.

Handlingar till årsmötet:
Förslag till dagordning
Styrelseproposition 9a – Andelsbiodling
Skiss förslag till Andelsbiodling
Styrelseproposition 9b – Programgrupp
Verksamhetsberättelse 2022/2023
Verksamhetsplan 2024/2025
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Ekonomisk Rapport – kommer att finnas tillgänglig på årsmötet

Varmt välkomna!